แนะนำบุคลากร
  • นายสราวุธ สีสาคูคาม
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
“ไม้ขาวเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง ทุกหัวใจใฝ่คุณธรรม”
ส่งพระงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตคึกคักจุดประทัดกว่าล้านนัด ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ส่งพระในงานประเพณีถือศีลกินผักวันสุดท้ายที่ภูเก็ต คึกคักประชาชน นักท่องเที่ยว นับหมื่นเข้าร่วมพิธีขณะที่ เสียงประทัดนับ...
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่