แนะนำบุคลากร
  • นายสราวุธ สีสาคูคาม
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
“ไม้ขาวเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง ทุกหัวใจใฝ่คุณธรรม”
ตร.กะทู้สนธิกำลังสืบ จ.ภูเก็ต ตม.รวบ 3 ผุ้ต้องหาเวียดนามแก๊งค้ามนุษย์ ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจภูธรกะทู้สนธิกำลัง ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดภูเก็ต ตม. ร่วมจับกุม 3 ผู้ต้องหา แก๊งค้ามนุษย์ชาวเวียดนามตามหมายจั...
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่