แนะนำบุคลากร
  • นายสราวุธ สีสาคูคาม
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาภูเก็ต เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับสั่งซื้อสินค้าตามความต้องการของลูกค้าผ่านบริการ Central Direct ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สาขาภูเก็ต ศูนย์รวมสินค้าที่ครบครัน เพิ่ม...