แนะนำบุคลากร
  • นายสราวุธ สีสาคูคาม
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
“ไม้ขาวเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง ทุกหัวใจใฝ่คุณธรรม”
ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดเสรีรถแท็กซี่มิเตอร์ วิ่งได้ทั่วจังหวัด ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดกว้างให้รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนในภูเก็ตวิ่งได้อย่างเสรี ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.นี้เป็นต้นไป เผยขณะนี...
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่