แนะนำบุคลากร
  • นายสราวุธ สีสาคูคาม
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
“ไม้ขาวเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง ทุกหัวใจใฝ่คุณธรรม”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายลูคัส นีโอ (Lucas Neo) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง พร...
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่