แนะนำบุคลากร
  • นายสราวุธ สีสาคูคาม
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
สำรวจความพึงพอใจ การใช้เว็บไซต์
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
“ไม้ขาวเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง ทุกหัวใจใฝ่คุณธรรม”
อธิบดีกรมป่าไม้ ลุยสางนายทุนฮุบป่าสงวนภูเก็ต อธิบดีกรมป่าไม้ลุยสาง นายทุนฮุบป่าสงวนเขารวก-เขาเมือง จ.ภูเก็ต หลังพบนายทุนนำ ส.ค.1 สวมสิทธิ์ออกซ้ำในเขตป่าเตรียมแจ้งความเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง... เมื่อเว...
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่