• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เปลี่ยนภาษา
 
ภาพกิจกรรม
รับพระในเทศกาลกินเจ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว โดยนายสราวุธ ศรีสาคูคาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว คณะผู้บริหาร พนักงา...นส่วนตำบล และพนักงานอบต.ไม้ขาว ร่วมรับพระในเทศกาลกินเจ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว